Styrelsen kallar dig som fullvärdig medlem till Norderöns GK:s årsmöte den 22/2 2022 kl:19.00.

Plats: Tivars Gårdsmejeri. På grund av Corona pandemin finns möjlighet till att närvara digitalt.

För att delta digitalt behöver vi ditt namn och mailadress som du skickar till info@norderonsgk.se senast den 14/2 2022. Skicka även med om du har någon fråga som ska läggas till under övriga frågor på dagordningen.

Den 15/2 2022 skickar vi ut årsmöteshandlingar till dem som har anmält sig till digitala mötet.

Förutom handlingarna skickar vi även med en länk för att ansluta sig till mötet.

//Styrelsen för Norderöns GK

Inbjudan Årsmöte 2022 i .doc