Norderöns Golfklubb

Object

Klubbens historia

Norderöns golfbana började som en aktivitet i föreningen IF Njord, en allmän idrottsförening som bildades 1983. Idrottsföreningen var i början medlem i skididrottsförbundet. Föreningen ordnade skidspår på vintern och arrangerade många olika aktiviteter på Norderön.

Den första styrelsen bestod bara av Norderöbor och Einar Alke valdes till föreningens första ordförande.

År 1989 arrenderades ett område på drygt 2 hektar vid brandstationen på Norderön. Ett antal rangemattor köptes in och intresserade ö-bor fick möjlighet att peova på den ädla golfkonsten. Samtidigt iordningställdes också fyra golfgreener i hörnen på den arrenderade marken.

Året därpå kunde golfhålen tas i drift och en skogsbarack köptes in för att fungera som reception och fikastuga.

Det var en tid av nybyggaranda och stort golfintresse även utanför ön och detta gjorde att många nya golfspelare rekryterades på kort tid. Framgångarna ledde till att föreningen kunde arrendera mer mark och banan hade inom några år utökats till 9 hål, med två par 4-hål och resten par 3.

När banan började ta form i början på 90-talet tog många medlemmar på sig olika jobb, som plantsättning, städning efter vägarna samt pappers och flaskinsamling, för att på så sätt kunna bidra med ekonomin till föreningens verksamhet. Föreningen fick 15 000 kronor i bidrag för av Östersunds kommuns fritidsnämnd, men i övrigt så skedde allt arbete för byggandet av banan på idéell basis.

En fin timrad golfstuga med fikaförsäljning byggdes 2001. Föreningens ekonomi stärktes av medlemsavgifter och greenfeeintäkter från ca. 2500 gäster per år. Klubbens medlemsantal var då drygt 200 st.

Flera populära tävlingarna arrangerades, däribland Norderö Open som spelades utan handicap och varje vår lockade elitspelare från Jämtlands alla golfklubbar.

Genom ideella insatser och mycket hjälp av de resurser som fanns på ön, exempelvis med traktorer och andra maskiner, hade succén blivit möjlig.

Klubbens medlemskap i Svenska Golfförbundet gjorde det möjligt att rekrytera distansmedlemmar som betalade en årsavgift för möjligheten att spela på andra golfbanor mot greenfee. Snart hade klubben hundratals medlemmar och kunde planera för en utbyggnad av 9 längre golfhål.

Einar Alke såg ut ett nytt lämpligt område och projekterade med hjälp av Viktor Westvald den nya banan. Byggnationen av de nya golfhålen inleddes 2005.

Fyra nya markägare ställde upp med mark som klubben arrenderar. En stor schaktmaskin formade om området, som bestod av mark med lågintensiv markskötsel, betesmarker, obrukad jordbruksmark och skogsmark och grävde ner stubbar och större stenar, Osorterade grusmassor blandades med befintlig jord till greenerna.

Norderöns goda lokalklimat i kombination med väldränerade jordar gör att hela golfbanan ofta kan öppnas redan i slutet av april.

Sommaren 2007 invigdes de nya nio hålen skedde med Jämtland Baskets elitlag som särskilt inbjudna gäster.

Den gamla golfstugan flyttades i samband med invigningen av den nya banan till klubbstugans nuvarande plats och byggdes ut. De gamla golfhålen vid brandstationen lades ner när den nya banan öppnats.

I slutet av sommaren 2015 stod Norderön Gokfklubbs nya fräscha klubbstuga färdig som ett välkommet tillskott till golfbanan. Här finns reception, golfshop, servering, fullt utrustat kök, dusch/wc och gott om utrymme.

Idag har vi över 3 000 greenfeegäster per år och antalet medlemmar ökar för varje år.

Norderöns GK med sina låga avgifter och Pay and Play fortsätter att vara ett alternativ för att sänka tröskeln för rekrytering av nya golfspelare i Jämtland nu och i framtiden.

Vårt klubbhus

Det nya klubbhuset stod färdigt i slutet av sommaren 2015 och var ett välkommet tillskott till golfbanan.
Naturligtvis finns det gott om utrymme på uteserveringen som ger en mycket fin utsikt över greenen på det 9:e hålet och utslaget vid 1:a tee. Sitt ned och koppla av efter en runda golf vid ett av de många borden. Varför inte beställa något från serveringen. Där finns kaffe, dricka, mackor och mycket mer.

För den som vill finns en tv att kasta ett öga på eller kanske en golftidning med lite tips på hur man skall förbättra svingen.