Vi tackar medlemmar och besökare för en bra golfsäsong samt önskar alla en

God Jul

och

Gott Nytt År.