Som medlem i Norderöns GK inbjuds du till Årsmöte den 26 februari 2020  Kl 19.00 på Tivars Gårdsrestaurang Norderön.

Dagordning (föredragningslista)

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska rapport (resultat- och balansräkning)
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Styrelsens verksamhetsplan samt budget för kommande år
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av (1) år
b) halva antalet övriga ledamöter (3 st av totalt 6 st) för en tid av (2) år.
c) 2 suppleanter för en tid av (1) år.
d) 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av (1) år.
e) 3 st ledamöter i valberedning för en tid av (1) år varav en utses till ordförande.
f) Ombud till GDF-möte
14. Övriga frågor (information och diskussion) fika.

Varmt välkommen!

/Styrelsen

AKTUELLT VÄDER

Mestandels monligt

3°C

Norderön

Mestandels monligt

Fuktighet: 67%

Vind: 11 km/h

  • 17 Feb 2020

    Mestandels monligt 4°C 0°C

  • 18 Feb 2020

    Mestandels monligt 2°C -1°C

ALLA ÄR VÄLKOMNA

Norderöns golfbana med pay as you play har funnits i över 15 år och inspirerat många att spela golf i Jämtland Ingen förhandsbokning, man väljer själv hur mycket man vill spela och vad det får kosta.

VÄLJ SJÄLV INGA KÖER

Banan består av 9 hål med dubbla tees vilket gör den till en 18-håls upplevelse med vackra och spännande hål som smälter in i Norderöns kulturlandskap och gör golfandet till en totalupplevelse.

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET